In en uitgave formulier

Datum:                                  Akkernummer:

 

Naam

Adres

Pc / Woonplaats

Tel. / e-mail

 

Betreft:                                   uitgifte / inname

 

Borg    /    bedrag:                 te voldoen / te ontvangen     € ______

 

Bijzonderheden:

 

 

Onderlinge afspraken:

 

 

 

Ondertekening:

Vtv de Vruuters:

 

 

Lid / Huurder:

 

 

Voor onderlinge overdracht: