Regelement akkeroverdracht

Reglement voor de uitgifte en inname van akkers

 1. Uitgifte akkers
 • Uitgifte

de uitgifte van akkers kan alleen gebeuren door het bestuur van de vereniging. De uitgifte kan alleen gebeuren aan een lid van de vereniging.

 • Staat van de akker

de akker zal schoon, zonder tuinafval of resten van tuinactiviteiten worden uitgegeven.

 • Opstallen

er is geen kas, schuur of ander bouwwerk op de akker aanwezig.

 • Borg

voordat de akker in gebruik wordt genomen stort het lid de borg in het waarborgfonds van de vereniging.

 

 1. Inname akkers
 • Inname

innemen van akkers kan alleen gebeuren door het bestuur

 • Staat van de akker

de akker moet  schoon, zonder tuinafval of resten van tuinactiviteiten worden aangeboden

 • Opstallen

er is geen kas, schuur of ander bouwwerk op de akker aanwezig

 

 1. Afwijkingen
 • Achtergebleven bouwwerken

Bij de uitgifte van een akker kan het lid van de vereniging verlangen een achtergebleven bouwwerk voor de oplevering te verwijderen. Hierop kan het bestuur overgaan tot het aanbieden van een alternatieve akker.

 • Alles aangebracht op of in de grond buiten de grenzen van het gehuurde perceel vervalt bij aanbrengen aan de vereniging. Aanbrengen hiervan is alleen toegestaan met toestemming vooraf van het bestuur.

 

 1. Onderlinge regelingen

Autorisatie

 • bij de overdracht van een akker kunnen leden onderling spullen en bouwwerken aan elkaar overdragen
 • Omschrijving

de onderlinge afspraken hierover worden beschreven in het document ‘Uitgifte en inname akkers’

 • Verantwoordelijkheid

wanneer in een onderlinge overeenkomst tussen twee leden afspraken worden gemaakt die afwijken van de punten 1 en 2, komen deze voor verantwoordelijkheid van het overnemende lid.

 • Acceptatie

Het betreffende lid accepteert deze verantwoordelijkheid bij ondertekening van het document ‘Uitgifte en inname akkers’.